P-hus

– Parkering under bakken

Biler og veier stjeler verdifulle byrom. Men ikke om de plasseres under bakken.

Per Knudsen Arkitektkontor AS

Beskrivelse

Parkeringsplass i sentrum kan være problematisk, spesielt i visse perioder. Men å bruke eksisterende tomter og ledige arealer til parkeringsplass er det få som ønsker. Likevel, for å ivareta en levende by må Midtbyen være i stand til å tilby parkeringsplasser, som muliggjør bruk av byen for de som ikke kan gå, sykle eller bruke kollektivtrafikk.

I dag er Olav Tryggvasons gate gjennomfartsåren for bilister i Midtbyen. Under gaten er det imidlertid plass til over 400 biler. Vårt ønske er derfor et parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate med innkjøringsrampe i hver ende, fortrinnsvis i Prinsens gate og Kjøpmannsgata, alternativt Munkegata/Ravnkloa og Søndre gate. I tillegg vil man få adkomst og utkjøring i Nordre gate. Vi har også utforsket ulike alternativer for parkering under Torget/Munkegata.

En parkeringsløsning under Olav Tryggvasons gate og Torvet vil gjøre det lettere å bruke byen, enten til handling, kino- og konsertbesøk – eller rett og slett bare for å nyte bylivet. Vel så verdifullt er kanskje at man kan fjerne store deler av gateparkeringen i Midtbyen – og dermed frigjøre plass til andre formål og en generell opprusting av gaterommet.

Plassering