Glassoverbygde gågater

– Glass over byens egentlige kjerne

Et sentrum under tak vil ikke bare være en drøm for handelsstanden – men også de handlende.

Arkitekttegning av glassoverbygg i Thomas Angellsgate. Folkeliv.

Selv om mye er fint i Trøndelag, er ikke været alltid like barmhjertig

Arkitekt: E.C. Dahls Eiendom

Beskrivelse

Arkeologiske funn viser at det har vært bebyggelse i Trondheim ved Nidelvas munning før byens offisielle grunnleggelse i 997, trolig da sjøbuer for handelsvirksomhet og ikke landbruk. Gravfunn bekrefter også bosetting sentralt i det som i dag er Midtbyens kjerne. Det er dette som er den egentlige bykjernen – det var her byen vokste fram i starten.

Trondheim var fra starten av et handelssentrum, og det er i kjernen vi fortsatt finner byens viktigste handlegater. Men selv om mye er fint i Trøndelag, er ikke været alltid like barmhjertig. Et glasstak over Thomas Angells gate, Brattørgata og deler av Nordre gate vil derfor være en drøm for handelsstanden, men også for alle oss som bruker Midtbyen.

Det er et faktum at bylivet endrer karakter og at omfanget synker om vinteren og på dager med dårlig vær. Et glasstak vil bidra til å bøte på dette – og legge til rette for tørrskodd handel og sosial aktivitet, uansett værforhold og årstid.

Plassering