Bryggene i Kjøpmannsgata

– Historiske bygg med nye funksjoner

Vi har mange perler i Trondheim. En som fortjener muligheten til å både skinne og bli brukt mer er bryggerekka vår.

ARC Arkitekter

Beskrivelse

Historisk har bryggene en svært sentral posisjon i byen vår – og Kjøpmannsgata har lenge vært en av Trondheims hovedgater. Fram til 1700-tallet var bryggene langs Nidelva byens eneste havn, hvor alt av tungtransport gikk, og hvor kjøpmennene drev sine næringer med varer fra fjern og nær.

I dag tjener bryggene flere funksjoner; blant annet skole, kontorer, restauranter, annen næringsvirksomhet og treningssenter. Flere brygger – alt for mange – står dessverre tomme og lider av mangelfull vedlikehold. Hvordan man skal revitalisere bryggene er dog et omdiskutert tema.

I vår hjerteplan ønsker vi å legge til rette for vern og vedlikehold av bryggene gjennom bruk. Gjennom en felles offentlig og privat innsats og bruk tror vi alle parter – kommune, fylkeskommune og det private – i større grad vil forplikte seg og ta sin del av ansvaret som skal til for at bryggene gjeninntar sin sentrale posisjon i byen.

Hjerteplanen Bryggene i Kjøpmannsgata - bryggetak

Vårt forslag innebærer en oppfordring til kommune og fylkeskommune om å ta i bruk bryggene. I tillegg ønsker vi at første etasje i større grad enn i dag benyttes til handel og kultur, aktiviteter som trekker folk og sørger for at befolkningen får ta del i bruken av bryggene. Dernest tror vi også en omregulering av en del brygger til boligformål vil tjene byen. Med fastboende følger behov for handel, næring og andre aktiviteter som skaper en levende by – og hvem ville vel ikke like å være nærmeste nabo til Nidelva?

Hovedutfordringen ved å gjøre om bryggene til boliger og kontorer er mangelen på dagslys i kombinasjon med at fasadene bør bevares. Vår løsning er mindre inngrep i taket og i etasjeskillerne, og skape lysgårder i halvparten av annenhver brygge. Hver av disse vil gi nok lys til to brygger – uten at det påvirker fasadene i for stor grad.

3D visualisering av Bryggene langs Kjøpmannsgt. Bryggene i skarpe farger.

Plassering