Campus Kalvskinnet

– Universitetsbyen inn i framtiden

HiST er historie. Men arven etter HiST kan vise seg å leve lenge og gi et svært viktig bidrag til Trondheim som framtidig og vital universitetsby.

Bergersen Arkitekter AS

Beskrivelse

Ved nyttår ble det klart at HiST blir en del av Norges største universitet. Sammen med høgskolene i Ålesund og Gjøvik, slo HiST seg sammen med NTNU. Men selv om det medfører at Trondheim mister en utdanningsinstitusjon, rent navnemessig, er bygningsmassen som er under bygging på Kalvskinnet svært fremtidsretta.

Sommeren 2015 gikk startskuddet for byggearbeidet ved E.C. Dahlskvartalet på Kalvskinnet – et prosjekt som HiST jobbet hardt for å få til. Ved nyttår 2018 skal ca. 14.500 m2 stå klart til å huse lærerstudentene som i dag holder til på Rotvoll. Komplekset består av fire bygg, og kvartalet vil fungere som en helhet sammen med Teknologibygget på den andre siden.

Generelt er området rundt Kalvskinnet svært godt egnet for samling av utdannings- og universitetsmiljøet i Trondheim. Beregninger viser at området tillater fra 120.000 til 200.000 m2 bygningsmasse dedikert universitetet. Nybyggaktiviteten som foregår på Kalvskinnet bør representere en start – hvor NTNU fokuseres mot sentrum – noe som vil ha ringvirkninger for både boliger, næring og kultur i Midtbyen.

Når utdanningsinstitusjonene ligger i sentrum, vil studentene ønske å bo nettopp der. Og flere beboere i sentrum er nøkkelen til en levende og vital by, med kultur og næring som kommer alle til gode. I neste omgang vil et vitalt Trondheim gjøre NTNU til et enda mer attraktivt studiested.

Plassering