Bro ved Ravnkloa

– Moderne løsning på gammelt problem

I over 100 år har Trondheims befolkning hatt behov for en «snarvei» over kanalen fra Ravnkloa til Fosenkaia. Lenge var Fløtmannen løsningen.

Arkitektvisualisering av bro mellom Ravnkloa og Fosenkaia, mann og gutt som fisker, svart hund som ligger ved siden av de.

Arkitekt: Agraff, Lab 71 og Cowi

Beskrivelse

Siden oppføringen av Brattøra og anlegget rundt jernbanen har folk hatt behov for en raskere vei over kanalen til og fra Midtbyen/Fosenkaia. Fram til 1965 representerte Fløtmannen løsningen ved å ro folk fra den ene til den andre siden. I anledning byjubileet i 1997 ble tradisjonen tatt opp igjen sommerstid. Men behovet for en snarvei er til stede året rundt, og selv om å ro over kanalen er svært hyggelig er dessverre tiden løpt fra Fløtmannen som effektiv infrastruktur-løsning.

Maiken
Fram til 1965 representerte Fløtmannen løsningen ved å ro folk fra den ene til den andre siden.

Ved å etablere en bro mellom Ravnkloa og Fosenkaia sikres tilkomsten til den solfylte siden av kanalen – en side som utenom noen få utmerkede unntak i form av blant annet Troll restaurant og Skuret, har et stort ubenyttet potensial. Broen vil forenkle gå- og sykkelbevegelsen på begge sider av kanalen, og i tillegg være en viktig del for å komplettere Hjertepromenaden. 

3D-visualisering av bro over elven mellom Ravnkloa og Fosenkaia. Sett fra sentralstasjonen.

Plassering