IQ-banen

– Trondheims unike gondolbane

Å skape en åpen og levende by fordrer smarte logistikk og transportløsninger. En gondolbane mellom Campus Gløshaugen og Campus Leutenhaven/Kalvskinnet skal gjøre det lett å nyttiggjøre seg av flere bydeler og campuser.

Beskrivelse

Visjonen bak IQ-banen er å skape et effektivt bindeledd mellom NTNU på Kalvskinnet og NTNU Gløshaugen via St. Olavs, slik at vi får et komprimert, byintegrert campus. Et bindeledd som gjør det enklere for studenter å samarbeide på tvers, og treffe studenter fra andre fagretninger. Ønsket er at NTNU skal utvide seg mot Midtbyen fordi dette være til det beste for sentrumsutviklingen. De siste signaler i NTNUs lokaliseringsdebatt kan tyde på at det også går den veien. Med NTNU følger bosetting i sentrum, i tillegg til at innovativ næring og kulturvirksomhet vil få gode vekstvilkår.

IQ-banen vil være et unikt løft for Trondheim, en attraksjon som i seg selv vil være en ekstra opplevelse for så vel turister som fastboende – og som underbygger Trondheims posisjon som teknologiby. Tanken er i tillegg at tilbudet skal være gratis, ved at driften finansieres av blant annet salg av reklameplass.

Hjerteplanen IQ banen Gløshaugen

E.C. Dahls Eiendom har i samarbeid med Leitner Ropeways startet prosjektering av IQ-banen. Foreløpige studier og befaringer viser at prosjektet er høyst realiserbart, teknisk og økonomisk. Teknologien sørger for lite støy, og forstyrrer ikke eksisterende gateløp. Slik sett er det eneste som står i veien for gjennomføring av prosjektet at Trondheim kommune gir tillatelse.

Teknisk beskrivelse

Maks kapasitet
ca 3000 pr. time pr. strekning
Vognkapasitet
8-10 personer per vogn
Byggekostnad
Mellom ca. 140 og 186 mill. NOK
Driftssystem
DirectDrive - et nytt, girløst og hel-elektrisk system fra Leitner Ropeways som gir minimale vedlikeholdsbehov og lite støy
Antall vogner
ca 50