Modulhall

– Spontanitet med kvalitet

En spontan og midlertidig løsning kan samtidig være visuelt attraktiv, av god kvalitet og en utvidelse av Torvets bruksområder.

Arkitekt: Agraff

Beskrivelse

Området på og i tilknytning til Torvet blir ofte benyttet til arrangementer. Alt fra konserter til markeder har sitt tilholdssted der. Bondens marked, VG-lista, Maker Faire, Martnan er bare et utvalg av arrangementene som er til stede på Torvet i korte, midlertidige perioder. Arrangementene har alle sine egne behov for lokaler, men resultatet er ofte telt og telt-lignende løsninger som ikke er videre visuelt attraktive.

Området er et historisk viktig sted, et sted som man ikke ønsker å bygge igjen med permanente installasjoner. Faste installasjoner mangler i tillegg den fleksibilitet som mangfoldet i bruksbehov krever. Men dagens løsninger, med sine hvite plastikkduker, yter ikke stedets viktige historiske posisjon den respekten det fortjener. Det er heller ikke inviterende, og dekker nesten bare behovet for et tak over hodet.

Modulhallen er en fleksibel og midlertidig løsning som skal balansere forholdet mellom det evige og det spontane. Et hall-system som skal være robust og visuelt attraktivt, samtidig som det enkelt kan settes opp, flyttes, endres, og fjernes. Tilpasses bruk og behov man har for alt fra sitteplasser og lysinnslipp til antall vegger og areal.

Modulhallen skal være godt tilpasset et mangfold av bruksområder – handel og næring, messer, konserter, politiske arrangementer, filmvisninger, festivaler. I tillegg til robusthet og raske ombyggingsmuligheter skal modulhallen også øke Torvets bruksmuligheter. Og ikke minst vil modulhallen gjøre Torvet til et attraktivt sted å være, for kunder og arrangører, uansett årstid og værforhold.

Plassering