Broer mellom bygg

– Søndre gate og Byhaven

En by er et nettverk. En smart by har smarte nettverk.

En smart og framtidsretta by – med levende byrom som blir brukt aktivt av byens befolkning – har en effektiv og innbydende infrastruktur.

Arkitekt: E.C. Dahls Eiendom

Beskrivelse

En smart og framtidsrettet by – med levende byrom som blir brukt aktivt av byens befolkning – har en effektiv og innbydende infrastruktur. Det handler om at bruk av byens tilbud og tjenester må være enkle å nå – at det er flyt og sammenheng.

Separate bygg etter bygg er slik byer har blitt bygd siden begynnelsen – men hva om vi i større grad kunne knytte byggene sammen? Skape sammenhenger på kryss og tvers, nettverk med flyt som ikke krever at man må gå inn og ut av bygg som ligger umiddelbart ved hverandre? Der større bedrifter kan søke seg mot byen og få effektive, store lokaler fordelt på flere bygg.

Løsningen er enkel – vi må bygge flere sammenhenger. I Søndre gate samt mellom Byhaven og Schreinergården har vi utviklet løsninger for broer over bakkeplan mellom byggene. Å knytte byggene tettere sammen på denne måten er ikke absolutt nødvendig – men vil effektivisere og bidra positivt til Trondheims konkurranseevne som lokasjon for større virksomheter.

Plassering