Scene 05 MASTER_00062

Trondheim kan få Nordens andre kollektiv-gondolbane

Da Odd Reitan i 2016 la frem «nye Hjerteplanen» – en visjon for Midtbyen utarbeidet av E. C. Dahls Eiendom, var en gondolbane mellom Gløshaugen og Leütenhaven et av punktene. To år etter er en realisering av IQ-banen mer realistisk enn noen gang. Mye takket være et lignende prosjekt i Göteborg.

Skal Trondheim være en åpen og levende by, krever det nye og smartere transportløsninger. Den unike gondolbanen, som er planlagt mellom Gløshaugen og Leütenhaven via St. Olavs, bidrar til å oppnå dette. Ikke bare vil IQ-banen gjøre det lettere for byens innbyggere å ta seg mellom bydelene, den forenkler også studentenes reise mellom de forskjellige campusene.

– Gondolbanen vil knytte universitetet sammen og samtidig bli en attraksjon for byen, uttalte Svein Erik Nordbotten, administrerende direktør i E. C. Dahls Eiendom, til Adresseavisen juni 2016.

I Göteborg har de kommet langt med et tilsvarende prosjekt: Göteborgs stadslinbana, en 30 000 meter lang taubane som skal binde utviklingsområdet Hisingen tettere sammen med sentrale Göteborg, og på den måten forenkle reisen over elven.

Linbana 2
Illustrasjon: UNStudio og Kjellgren Kaminsky Architecture

– Hisingen og sentrale Göteborg er adskilt av Göta älv, og det er ikke alltid så enkelt å bygge broer. Byen vokser kraftig, og fortettingen krever nye forbindelser som må kunne løses på flere måter enn å bygge nye veier. Nå er målet at banen, med sine fire stasjoner, skal bli en del av det allerede eksisterende kollektivtilbudet. Det er ikke hver dag vi bygger en taubane i Göteborg, så dette er uten tvil et veldig morsomt prosjekt å jobbe med.

Det sier Tea Cole, avdelingsleder for byutvikling på Rambøll i Göteborg.

Startet som et innsendt forslag, blir første i Norden i sitt slag

Avdelingsleder for byutvikling hos Rambøll, Göteborg,Tea Cole
Avdelingsleder for byutvikling hos Rambøll, Göteborg,Tea Cole

Vinneren av designkonkurransen, det nederlandske arkitekt- og designbyrået UNStudio, har valgt Rambøll Sverige som samarbeidspartner i prosjektet. Rollen innebærer å fungere som en link mellom arkitektkontoret og kommunen, samt å bidra med teknisk rådgivning og kunnskap om byplanlegging, mobilitet, konstruksjon, livsløpsanalyse og miljøklassifisering. Når banen åpnes, etter planen i 2021, blir Göteborg først ut i Sverige og Norden med å integrere en taubane i den ordinære kollektivtrafikken.

– UNStudio valgte Rambøll som partner på grunn av våre analyser av arbeidsprosessen og interaksjonen med ulike instanser i kommunen, i tillegg til vår forståelse for entreprenørsiden og deres behov, forklarer Cole.

Trafikketaten (Trafikkontoret) i Göteborg tegnet i høst en avtale med NCC, som sammen med sine underleverandører skal bygge banen. Prosjektet, som forventes å få en sluttkostnad på 1,1 milliarder svenske kroner, har fått 28 millioner svenske kroner i EU-støtte, og kommer som et resultat av innbyggernes egne ønsker for byen.

– Banen er planlagt i forbindelse med Göteborgs 400-årsjubileum. I denne anledningen ble det for noen år siden åpnet opp for at innbyggerne kunne komme med forslag til hvordan byen kunne se ut fremover. Dialogprosessen identifiserte et behov for enklere reiser over elven som kunne binde sammen ulike bydeler. Idéen om taubanen oppstod som en mulig løsning på dette, forteller Cole.

I likhet med i Göteborg, vil en gondolbane være et unikt løft også for Trondheim. IQ-banen blir en attraksjon, både for turister og fastboende. I tillegg underbygger den Trondheims posisjon som teknologihovedstad. Tanken er at tilbudet skal være gratis, ved at driften finansieres av blant annet salg av reklameplass.

Fullt mulig å realisere i Trondheim

Her hjemme har flere stilt seg kritiske til realisering av en gondolbane i Midtbyen. Spørsmål som «blir det økt støy?» og «hvordan vil en taubane være med tanke på innsyn?», er blant de som er gjentatt flest ganger. I tillegg stilles det spørsmål om hvordan banen skal kunne integreres i et bybilde som allerede har et omdiskutert kollektivtilbud.

Foreløpig er det imidlertid ingenting som tilsier at prosjektet med en IQ-bane ikke skulle være realiserbart – både teknisk og økonomisk. E. C. Dahls Eiendom har, i samarbeid med Leitner Ropeways, startet prosjektering av IQ-banen, og foreløpige studier og befaringer tyder på at teknologien sørger for lite støy, og at den ikke forstyrrer eksisterende gateløp.

Scene 07 MASTER_02793

Cole forteller at det også i Sverige har vært kritiske røster, men at mange av Göteborgs innbyggere er positive.

– De kritiske spørsmålene handler først og fremst om spesifikke steder, og hvordan faktorer som innsyn, lys og lyd kan ville påvirke disse områdene. Jeg har selv vært til stede på flere av informasjonsmøtene, og mitt inntrykk er at svært mange er positive til banen, sier Cole, som gleder seg til fortsettelsen:

– Vi har et nært samarbeid med kommunen, og jobber for å få en så god og tydelig prosess som mulig. Når banen åpner, er jeg ikke i tvil om at dette blir en spennende, alternativ måte å reise på, avslutter hun.

 

Teknisk beskrivelse, IQ-banen:

Kapasitet: Ca. 3 000 per time, per strekning
Vognkapasitet: 8–10 personer per vogn
Byggekostnad: Anslagsvis et sted mellom 140 og 186 millioner
Driftssystem: DirectDrive – et nytt, girløst og hel-elektrisk system fra Leitner Ropeways, som gir minimale vedlikeholdsbehov og lite støy.
Antall vogner: Ca. 50

Fakta Göteborgs stadslinbana:

Kapasitet: Ca. 2 000 per time i hver retning
Lengde: Ca. 30 000 meter
Høyde: Maksimum 110 meter
Vindfølsomhet: Skal takle en sidevind på 25–27 meter per sekund
Turtetthet: Ca. 45 sekunders mellomrom
Reisetid: 12 minutter (3,5–4,5 minutter mellom hver stasjon)
Hastighet: 20 km/t
Tilgjengelighet: Det arbeides for å gjøre banen tilgjengelig for alle – syklister, rullestolbrukere og barnevogner
Kilde: http://www.goteborg2021.com/jubileumsprojekt/linbana/

  • Publisert: 14-12-2018