JO6

Ingen skaper et sentrum alene

For drøye tre måneder siden startet miljøgateprosjektet, og Olav Tryggvasons gate ble stengt for gjennomkjøring av biltrafikk. Kritikerne har tidvis vært mange, men for Jens Olav Dankertsen og Livid har prøveprosjektet så langt vært utelukkende positivt.

– Det er alltid vanskelig med store endringer, men jeg har valgt å være positiv til miljøgateprosjektet. Som næringsdrivende har jeg følt meg litt alene om å ha den innstillingen, men nå merker jeg at stadig flere blir mer og mer positive til endringene.

Det sier jeansgründer Jens Olav Dankertsen, som har drevet Livids flaggskipbutikk i Olav Tryggvasons gate 19 i fire år.

Langt fra noen «dommedagsfølelse»

Han møter oss på uteserveringen til Dromedar Kaffebar – en av mange nyetablerte uteserveringer i den omdiskuterte miljøgata – hvor vi er langt fra alene denne fredags ettermiddagen i september. Gata er bokstavelig talt full av urbane trøndere, noe Dankertsen har forutsett at ville skje.

– Det er rimelig å være kritisk til både prosess og gjennomføring, men miljøgate hadde det blitt på et tidspunkt uansett. Jeg synes det er viktig å ha en positiv innstilling til det som skjer i sentrum. Og så handler det jo om hvilket fora du velger – som næringsdrivende må vi være veldig forsiktige med å si at det går mot en sikker død for Midtbyen. Går vi daglig rundt og sier det, dør byen, sier Dankertsen. Han forteller at det slettes ikke er noen «dommedagsfølelse» i sentrum, som flere har uttalt, og at han ikke helt klarer å se sammenhengen mellom nedleggelse av butikker og miljøgateprosjektet.
– At noen butikker ikke overlever, er ikke spesielt for Trondheim, det skjer over hele Europa. Det vi opplever nå er en korreksjon innen retail. Det er positivt for noen – som får muligheten til å blomstre – og negativt for andre. På sikt vil det gi et mer interessant sentrum, sier han.

Jeans2

Satser på opplevelser

I fjor økte Trondheim-filialen til Livid omsetningen med ni prosent, fra 6,9 til 7,5 millioner. Samme år ble klesbutikken kåret til «Årets Kremmer», og var den butikken med høyest omsetningsvekst av detaljhandelsbedriftene i Trondheim og omegn. Mye av grunnen til det, tror Dankertsen er at Livid-gjengen ikke utelukkende satser på klær, men også opplevelser:

– Jeg tror på en storstilt oppgradering av serviceyrket, noe som bare er sunt. Det er klart mange velger å handle fra sofaen – om de får muligheten til det – fremfor å handle i en butikk hvor de ikke engang får et «hei» fra betjeningen, sier Dankertsen, som tror det kreves en ny tankegang for å skape et levende sentrum.

– I leiemarkedet har det vært høye priser lenge. Ofte er det store aktører som leier næringseiendommene, og velger de for eksempel å slå ut veggene, blir det vanskeligere å leie ut lokalene til mindre aktører i etterkant. På sikt vil det bety at de minste skvises ut, og det er noe utleierne må ta med i sine vurderinger, sier han.

– Kan bli en ny Nordre gate

Selv kan Dankertsen og Livid skilte med 30 prosent økning i omsetningen etter omleggingen til miljøgate, en utvikling gründeren tror også flere kan oppleve på sikt.

– Olav Tryggvasons gate har ikke fungert veldig godt som handlegate på mange år. Med omgjøringen til miljøgate, tror jeg vi kan få til en «ny Nordre» etter hvert. Ikke minst vil dette ha positiv innvirkning på de som driver med handel i området mellom Olav Tryggvason og Solsiden. Allerede nå har folk begynt å sakke ned tempoet – de er rett og slett mer oppmerksomme på det som skjer i gata enn tidligere.

Blant de fem tiltakene Odd Reitan foreslo tidligere i år – for å sikre at butikkaktører ikke forlater Trondheim – var gratis kollektivtrafikk inn og ut av sentrum og parkering under bakken – blant annet under Olav Tryggvasons gate og under Torget.

Livid-sjefen mener at det er svært viktig at folks tilgang til sentrum ikke hindres:

– Det er klart at parkering og kollektivtrafikk har mye å si, så ja, vi må ha flere parkeringsplasser. Samtidig er det ikke vanskelig å parkere i Midtbyen. Livid har holdt til i Olav Tryggvasons gate siden 2014, og jeg har aldri slitt med å finne parkeringsplass. Og vet du hvor jeg finner den? Hundre meter unna jobb – hver gang.

JO7

 

Mer mennesker, mer aktivitet

Et annet av Odd Reitans ønskede tiltak for å sikre Trondheims fremtid som en åpen, levende og bærekraftig by, er å legge til rette for at det bygges boliger til 30 000 flere beboere i sentrum.
Det er noe Dankertsen er enig i, og han peker i likhet med Reitan på byfortetning – at det bor flere mennesker i sentrum – som nødvendig for å skape mer aktivitet i Midtbyen.

– Vi må ha flere boliger og vi må legge til rette for at også småbarnsfamilier ønsker å bo i sentrum. En annen ting vi må ha mer av, er hoteller. Nye Britannia blir «dritbra», men vi trenger enda flere. Om sommeren står turister for en stor del av omsetningen i sentrum.

Blant andre strakstiltak for Midtbyen, trekker Livid-gründeren frem det å tørre å snakke om suksess:

– Vi er en saueflokk, vi mennesker, og får vi en følelse av at «alle andre» er i byen, vil vi også være der. Folk trekker folk! Jeg er en av veldig mange som bryr meg om Midtbyen, men for at Livid skal kunne fortsette å lykkes, må naboene våre også lykkes. Ingen klarer å skape et sentrum alene, avslutter han.

  • Publisert: 13-11-2018