IQ-banen

Å skape en åpen og levende by fordrer smarte logistikk og transportløsninger. En gondolbane mellom Campus Gløshaugen og Campus Leutenhaven/Kalvskinnet skal gjøre det lett å nyttiggjøre seg av flere bydeler og campuser.